Strada Gheorghe Adam nr. 17, Timișoara Consultatii - Marti, Miercuri, Joi 18-20 004 0741 033 387

Etichetă: pius branzeu

Ce este flebologia ?

Ce este flebologia ?

Flebologia prin definiție este știința, aparținând domeniului medical, care studiază patologia venoasă. Din punct de vedere etimologic, cuvântul flebologie deriva din asocierea a doua cuvinte grecești: flebo = vena si logos = știință

Flebologia este o specialitate medicală distinctă având ca preocupare o patologie care, din nefericire, afectează o mare parte din populație (dupa studiul PEGASUS:1/3 din populatia României) și ale carei costuri nu sunt nici acum pe deplin cunoscute. Lipsa de interes privind această patologie medico-chirurgicală se explica prin faptul că, în lipsa tratamentului, nu generează mortalitate în mod direct. Din acest motiv în analizele statistice nu apare ca și cauză directă a mortalității. O simplă privire aruncată pe cauza antecedentă a stopului cardio-respirator (cauza directă a majorității deceselor din orice analiză statistică) va evidenția, într-un procent îngrijorator, una dintre complicațiile de temut ale insuficienței venoase cronice și anume, embolia.    

 FLEBOLOGIA ÎN ROMÂNIA

În țara noastră, Flebologia nu apare în nomenclatorul disciplinelor medicale ca entitate de sine stătătoare ( ca în celelalte țari europene), aspect neglijat permanent din păcate, cu efecte neplăcute, dăunatoare chiar, pentru pacienți și cu pierderi financiare deloc neglijabile în sistemul sanitar din România.

Preocupări ştiinţifice medicale, de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul vascular în România au avut de-a lungul timpului, numeroase personalităţi din lumea medicală precum Th. Ionescu, I. Jacobovici, A. Jianu, I. Florian, Gh. Ghiţescu, ş.a. De altfel I. Florian este cel dintii care, in anul 1945 a publicat o monografie în limba franceză intitulată Les varices.

Cel care s-a impus in România prin preocupări permanente în domeniul vaselor periferice în general şi în flebologie în special a fost ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU.

 

Pius Branzeu
Pius Branzeu

Pius Brînzeu impreuna cu  echipele sale de colaboratori din clinicile chirurgicale ale actualului Spital Municipal din Timişoara, din Spitalul C.F.R. Timişoara şi apoi din Clinica I Chirurgicală din Spitalul Judeţean Timişoara, (pe care de altfel a înființat-o și la conducerea căreia a fost pâna la retragerea sa) a reuşit să promoveze şi dezvolte in ţara noastră un domeniu mai puţin cunoscut la acea vreme, cel al flebologiei. În Clinica I Chirurgicală din Timișoara a creat o scoala chirurgicală flebologică binecunoscută atât în țară cât și în străinătate. Activitatea științifică a fost cunoscută și recunoscută ca atare prin lucrarile prezentate la congresele mondiale organizate de Uniunea Internaţionala de Flebologie la Paris, Londra, Montreal, etc.

Pe plan intern, una dintre preocuparile permanente a fost promovarea, dezvoltarea şi impunerea flebologiei ca disciplina de cercetare in domeniul medico-chirurgical. Pornind de la sesiunile științifice organizate de U.S.S.M Timişoara la care membrii « Cercului de Flebologie » comunicau lunar  4- 5 lucrări știintifice cu realizari in domeniu, s-a ajuns ca anual, Societatea Româna de Flebologie, cu sediul în  Timișoara, să promoveze chiar și 40 de lucrări științifice, pe diverse teme din patologia venoasă, anual.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FLEBOLOGIE ca organism ştiinţific nonprofit neguvernamental cu personalitate juridică este integrată în sistemul european și întreţine bune relaţii cu Uniunea Internaţională de Flebologie şi cu celelalte Societăţi Europene de Flebologie. Un sprijin moral deosebit a fost primit continuu din partea Societăţii Franceze de Flebologie, Societății Italiene de Flebologie, Societăţii Germane de Flebologie, Societăţii Japoneze de Flebologie, Societăţii Americane de Flebologie. Din anul 1992, cu regularitate, la 2 ani s-au desfășurat Simpozioanele Naţionale de Flebologie iar din anul 2000 au avut loc Congresele Române de Flebologie cu o periodicitate la 2 ani, în anul 2019 organizându-se AL XVI-lea Congres Național de Flebologie între 24-26 octombrie.  

          Posibilitatile noastre de diagnosticare a bolilor venoase sunt complexe ; pe langa examinarea clinică, ultrasonografia Doppler este o investigație de bază fără de care nu se poate pune un diagnostic precis al zonelor de reflux venos, permițând cartografierea sistemului venos al membrului inferior. Examenul Doppler este indispensabil unor procedee terapeutice de tipul scleroterapiei ecoghidate și abordului endovascular minim invaziv. Există și alte metode de investigare moderne în patologia venoasă dar care nu sunt utilizate în practica zilnică.

          În cadrul Societății Române de Flebologie ducem o activitate intensă de promovare și popularizare a flebologiei în scopul obținerii statutului de specialitate medico-chirurgicală de sine stătătoare recunoscută și în România.

read more